Lad boligadvokaten om at opdatere dit skøde

Lad boligadvokaten om at opdatere dit skøde

Måske tror du, at alt er på plads når først du har skrevet under på købsaftalen og fået overdraget nøglerne til din nye lejlighed eller til drømmehuset. Men der venter desværre mere papir arbejde forude. Det til boligen hørende skøde skal nemlig opdateres med oplysninger vedrørende det nye ejerforhold.

Dette er mere vigtigt, end man umiddelbart skulle tro. For selv om skødet indeholder færre oplysninger end købsaftalen, er det et særdeles centralt dokument. Det er nemlig den eneste offentligt tilgængelige dokumentation for dit ejerforhold over huset eller lejligheden.

Hvorfor skal skødet på min nye bolig opdateres og tinglyses på ny?

Skødet ligger nemlig i et digitalt register, som er en nutidig version af tidligere tiders fysiske Tingbog. I gamle dage lå Tingbogen på et offentligt kontor, og alle borgere havde adgang til oplysninger heri. Nu om stunder er Tingbogen digitaliseret, og ligger således på internettet.

Alle med et NemID har adgang til at slå en bolig op i Tingbogen, og af boligens skøde vil det fremgå, hvem boligens retmæssige ejer er. Hvis skødet ikke er opdateret med korrekt information, vil det være muligt for forrige ejer på uretmæssig vis at drage fordel heraf – for eksempel ved at sælge boligen endnu en gang, og dermed score dobbelt fortjeneste, eller ved at optage lån i boligen, selv om han eller hun har solgt denne.

Derfor er det vigtigt, at skødet – så snart bolighandelen er afsluttet – opdateres og tinglyses så hurtigt som muligt.

Hvad er tinglysning af skøde?

Tinglysning er betegnelsen for den procedure, ved hvilken skødet optages i Tingbogen efter opdatering af oplysninger og underskrift af såvel køber som sælger. Hvis du vil være helt sikker på, at skødet indeholder de rette oplysninger, at disse er opført efter gældende regulativer og at skødet er tinglyst på korrekt vis, kan du med fordel overlade opgaven til en dygtig advokat. Find ham eller hende på https://eboligadvokat.dk/skoede/

Find dit professionelle malerfirma i Køge

Mange mennekser tror fejlagtigt, at malerarbejde udelukkende består i at rulle et par spande maling ud over vægge og lofter. Derfor vælger de samme mennesker som regel at male deres bolig selv – som oftest med tvivlsomme resultater til følge.

Hvorfor skal jeg vælge en professionel maler?

Når du selv kaster dig ud i maling af vægge, lofter og træværk i din bolig uden at have de store forkundskaber eller videre erfaring inden for området, risikerer du at spilde en masse tid og maling på projektet. Et godt og gedigent stykke malerarbejde, som skal holde sig smukt og ensartet i årevis, kræver et solidt stykke forarbejde.

En del af de forberedende øvelser består i noget så trivielt som afdækning af de rum, der skal males, med malertape, pap og plastik. Dette lyder måske ikke af meget – men det kan godt tage rigtig lang tid, og skal gøres grundigt, hvis du vil undgå grimme, permanente pletter fra maling stænk på gulve, møbler og paneler.

Dernæst skal eventuelt gammelt tapet rives ned – og det kan også være en rigtig tidskrævende affære. Af samme grund har forrige beboer måske valgt at klistre tapet oven på tapet, hvilket ikke just gør dit arbejde nemmere. Er pudset under tapetet i acceptabel stand, skal dette slibes overalt med sandpapir, og dernæst grundes med såkaldt ”blåt vand”. Ellers vil malingen ikke dække optimalt.

Er der revner i pudset, kan det være nødvendigt at opsætte filt forud for selve malerarbejdet, så revnerne ikke slår igennem malingen. Og er pudset helt til rotterne, kan det vise sig mest hensigtsmæssigt at udføre en fuldspartling.

Få et tilbud på professionelt malerarbejde online

Som det fremgår, er malerarbejde noget mere omfattende, end man umiddelbart skulle tro. Derfor kan det anbefales, at du kontakter dit lokale malerfirma i Køge på Malerkanonen.dk og får et godt tilbud.