Lad boligadvokaten om at opdatere dit skøde

Lad boligadvokaten om at opdatere dit skøde

Måske tror du, at alt er på plads når først du har skrevet under på købsaftalen og fået overdraget nøglerne til din nye lejlighed eller til drømmehuset. Men der venter desværre mere papir arbejde forude. Det til boligen hørende skøde skal nemlig opdateres med oplysninger vedrørende det nye ejerforhold.

Dette er mere vigtigt, end man umiddelbart skulle tro. For selv om skødet indeholder færre oplysninger end købsaftalen, er det et særdeles centralt dokument. Det er nemlig den eneste offentligt tilgængelige dokumentation for dit ejerforhold over huset eller lejligheden.

Hvorfor skal skødet på min nye bolig opdateres og tinglyses på ny?

Skødet ligger nemlig i et digitalt register, som er en nutidig version af tidligere tiders fysiske Tingbog. I gamle dage lå Tingbogen på et offentligt kontor, og alle borgere havde adgang til oplysninger heri. Nu om stunder er Tingbogen digitaliseret, og ligger således på internettet.

Alle med et NemID har adgang til at slå en bolig op i Tingbogen, og af boligens skøde vil det fremgå, hvem boligens retmæssige ejer er. Hvis skødet ikke er opdateret med korrekt information, vil det være muligt for forrige ejer på uretmæssig vis at drage fordel heraf – for eksempel ved at sælge boligen endnu en gang, og dermed score dobbelt fortjeneste, eller ved at optage lån i boligen, selv om han eller hun har solgt denne.

Derfor er det vigtigt, at skødet – så snart bolighandelen er afsluttet – opdateres og tinglyses så hurtigt som muligt.

Hvad er tinglysning af skøde?

Tinglysning er betegnelsen for den procedure, ved hvilken skødet optages i Tingbogen efter opdatering af oplysninger og underskrift af såvel køber som sælger. Hvis du vil være helt sikker på, at skødet indeholder de rette oplysninger, at disse er opført efter gældende regulativer og at skødet er tinglyst på korrekt vis, kan du med fordel overlade opgaven til en dygtig advokat. Find ham eller hende på https://eboligadvokat.dk/skoede/

Få styr på dit skøde hos din boligadvokat

Få styr på dit skøde hos din boligadvokat

En boligadvokat er andet og mere end en rådgiver i forhold til køb af lejlighed, hus eller anden fast ejendom. Din boligadvokat vil kunne hjælpe dig med rigtig mange ting i forbindelse med boligkøb, for eksempel gennemlæsning af samtlige dokumenter, som relaterer sig til ejendommen, identificering af diverse faktorer, som kan på virke boligens pris i fremtiden, og eventuelle fejl og mangler ved boligen eller de tilhørende dokumenter.

Boligadvokaten vil således kunne være en rigtig stor hjælp i forhold til det at købe bolig – med en dygtig boligadvokat undgår du de værste faldgruber, som kan være nemme at overse for den urutinerede boligkøber.

Udarbejdelse af skøde ved boligadvokat

Når du skal købe, sælge, overdrage eller fraflytte en ejerbolig, skal der udarbejdes et skøde – eller det eksisterende skøde skal ændres, så det er tilpasset de nye forhold. Der ud over skal det nye eller ændrede skøde tinglyses, og også med dette er der udgifter forbundet. Priser på oprettelse eller ændring af skøde kan variere en del fra boligadvokat til boligadvokat, og du skal være opmærksom på, om den angivne pris inkluderer tinglysningsafgift til staten samt moms og diverse tillæg.

Hos eBoligadvokat.dk kan du få oprettet dit skøde for 2.500,- kr. Denne pris ligger fast, og er inklusive moms. Tinglysningsafgiften til staten, som ligger på 1.660,- kr., kommer oveni samt et tillæg på 0,6 % af købesummen. I tilfælde af, at ejendomsvurderingen udgør et beløb, som overstiger købesummen betales 0,6 % af ejendomsvurderingen.

Billig ændring af skøde ved skilsmisse, separation, fraflytning eller overdragelse

Skal du og din samlever eller ægtefælle flytte fra hinanden, og ønsker den ene part at blive boende i huset eller i lejligheden, skal det eksisterende skøde ændres. Dette koster hos eBoligadvokat.dk 1.950,- kr. eksklusive tinglysningsafgiften og de 0,6 % af købesummen eller ejendomsvurderingen, som også anført ovenfor. Du kan læse mere om billig oprettelse og ændring af skøde på eBoligadvokat.dk/skoede