Få styr på dit skøde hos din boligadvokat

08 januar 2018
Astrid Pedersen
Få styr på dit skøde hos din boligadvokat

En boligadvokat er andet og mere end en rådgiver i forhold til køb af lejlighed, hus eller anden fast ejendom. Din boligadvokat vil kunne hjælpe dig med rigtig mange ting i forbindelse med boligkøb, for eksempel gennemlæsning af samtlige dokumenter, som relaterer sig til ejendommen, identificering af diverse faktorer, som kan på virke boligens pris i fremtiden, og eventuelle fejl og mangler ved boligen eller de tilhørende dokumenter.

Boligadvokaten vil således kunne være en rigtig stor hjælp i forhold til det at købe bolig – med en dygtig boligadvokat undgår du de værste faldgruber, som kan være nemme at overse for den urutinerede boligkøber.

Udarbejdelse af skøde ved boligadvokat

Når du skal købe, sælge, overdrage eller fraflytte en ejerbolig, skal der udarbejdes et skøde – eller det eksisterende skøde skal ændres, så det er tilpasset de nye forhold. Der ud over skal det nye eller ændrede skøde tinglyses, og også med dette er der udgifter forbundet. Priser på oprettelse eller ændring af skøde kan variere en del fra boligadvokat til boligadvokat, og du skal være opmærksom på, om den angivne pris inkluderer tinglysningsafgift til staten samt moms og diverse tillæg.

Hos eBoligadvokat.dk kan du få oprettet dit skøde for 2.500,- kr. Denne pris ligger fast, og er inklusive moms. Tinglysningsafgiften til staten, som ligger på 1.660,- kr., kommer oveni samt et tillæg på 0,6 % af købesummen. I tilfælde af, at ejendomsvurderingen udgør et beløb, som overstiger købesummen betales 0,6 % af ejendomsvurderingen.

Billig ændring af skøde ved skilsmisse, separation, fraflytning eller overdragelse

Skal du og din samlever eller ægtefælle flytte fra hinanden, og ønsker den ene part at blive boende i huset eller i lejligheden, skal det eksisterende skøde ændres. Dette koster hos eBoligadvokat.dk 1.950,- kr. eksklusive tinglysningsafgiften og de 0,6 % af købesummen eller ejendomsvurderingen, som også anført ovenfor. Du kan læse mere om billig oprettelse og ændring af skøde på eBoligadvokat.dk/skoede